Copyright

   

Alle teksten, illustraties en foto's zijn Copyright Mathea - musical & theater. Alle rechten voorbehouden.

Ondanks de grote aandacht, besteed aan het ontwerp van deze site, zijn fouten niet uitgesloten. Gelieve ons daarvoor te verontschuldigen. Graag hadden we ook gehad, dat u, in geval van een fout ons daarvan op de hoogte brengt.

De auteurs noch uitgever kan aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website.

Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, kunt u zich steeds richten tot de webmaster.